fbpx
Komunikacijo je treba ves čas razvijati, izpopolnjevati …
 
Uspešna komunikacija najprej temelji na sodelovanju s sogovornikom – bralcem.
Vedeti moramo, da je sogovornik – bralec drugačna osebnost od nas in ima drugačna stališča ter vrednote.
Naše besede vzbujajo v drugih drugačne predstave kot v nas samih. Zato vedno obstaja možnost napačne interpretacije sporočila. V izogib temu, poskusite upoštevati čute bralcev – vizualne, avditivne in kinestetične.
Pomembno je, da smo pri besednem izražanju jasni in razumljivi. Uporaba kratkih stavkov in slovnično ustreznih pripomore k razumljivosti sporočenega. Izogibajmo se dvoumnim besedam in izrazom.
Glede na namen pisnega sporočila lahko uporabimo tudi slikovite primere, ponazoritve in zgodbe. Izogibajmo se pretirani uporabi tujk, kjer le lahko.
 
Podrobneje o pisni komunikaciji še naslednjič.
 
Več nasvetov na Facebook strani: umetnost besede – Jasmina S. Več informacij pa na spletni strani: www.Umetnost-besede.si
 
Jasmina Spahalić,
umetnost besede, s. p.