fbpx

Zaimek ki uporabljamo v vseh sklonih, kateri pa načeloma le za izražanje svojilnosti, izogibanju nejasnostim.
Izogibajmo se povedim, kot so: 
Ljudje, kateri delajo več kot 8 ur na dan.

Raje:
Ljudje, ki delajo več kot 8 ur na dan.

Če lahko namesto oziralnega zaimka kateri uporabimo zaimek ki, je KI pravilnejši.

(Povzeto po: Jezikovna odličnost)