fbpx

Po slovenskem slovničnem sistemu je bližje blogar.

Slovenščina ima tvorbo za vršilca dejanja pripono -ar in ne -er. Besede na -er z obstojnim e so iz angleščine (bokser, kompjuter). Večina primerov na -er ima pri nas ob sebi glagol na -inati.
Beseda bloger je v slovenščini prevzeta le z najnujnejšimi podomačitvami v izgovoru, zapisu in pregibanju.

Blogar je slovenska tvorjenka iz glagola blogati ali samostalnika blog.
Pravilno je torej blogar.

(Povzeto iz Amebisovega slovničnega nasveta)

Vir: Blue-ison.com